Изберете страница

адвокатска кантора lex aspect

ограничена отговорност

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Адвокатска кантора Lex Apect

 

Уважаеми клиенти,

С посещението си на уеб сайта на Адвокатска кантора Lex Apect, https://lexaspect.com, Вие се съгласявате да спазвате условията, изложени по-долу.

ТЪЛКУВАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Ние,“, „Нас“, „Екип“, „Lex Apect

Тези думи, както и всички подобни на тях думи, изрази и словосъчетания, носещи сходен смисъл и значение, се отнасят до служителите и свързани трети лица, работещи с Адвокатска кантора Lex Apect.

Уеб сайт

Е интернет – страницата ни, намиращата се на адрес https://lexaspect.com, както и всички страници, част от този домейн, включително страниците, съществуващи в социални мрежи като Facebook, Google +, Tweeter, LinkedIn и други подобни, създадени и поддържани от нашия екип.

Посетител на уеб сайта

Е всяко физическо лице, което е достигнало до Уеб сайта пряко или чрез връзки, водещи към него, съдържащи се в други нтернет – страници.

ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩА СЕ НА НАШИЯ УЕБ САЙТ

Цялата информация на този уеб сайт е изготвена от Адвокатска кантора Lex Apect и има единствено информативен характер. Нищо в този уеб сайт не е предназначено да бъде правен съвет както и реклама на правни услуги.

Документите и информацията, публикувани на този уеб сайт нямат за предназначение създаването на доверителна връзка между юрист и клиент и посетителите не трябва да разчитат на прочетеното в сайта без да потърсят професионален съвет. Всички документи и информация в сайта имат принципен характер, изготвени са с цел да дадат най-обща представа за разглежданата материя и не са обвързани с конкретни факти.

Посетителите използват информацията, съдържащи се в този уеб сайт, изцяло на свой собствен риск. Не се препоръчва предприемането на действия или въздържането от предприемане на действия без да обсъдите особеностите на конкретния случай като потърсите професионален правен съвет от компетентен специалист.

Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че ние от Lex Apect се стремим да поддържаме информацията винаги акуратна и актуална. Информацията, съдържаща се на уеб сайта на Lex Apect, е актуална към 15.02.2018г.

Адвокатска кантора Lex Apect си запазва правото да извършва промени и подобрения в този уеб сайт, а също така и в условията за ползване по всяко време без предупреждение. Lex Apect не поема отговорност за каквито и да е грешки или неизправности в съдържанието на този уеб сайт.  Адвокатска кантора Lex Apect не поема отговорност за вреди и загуби, възникнали за посетителите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.

ДРУГИ УЕБ СТРАНИЦИ

Този уеб сайт съдържа, също така, връзки към други страници в Интернет. Всички сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Адвокатска кантора Lex Apect не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за посетителя в резултат на използването на тези сайтове.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Всички текстове, съдържащи се в уеб сайта, са обекти на интелектуална собственост и авторски права, притежавани от Адвокатска кантора Lex Apect.

Документите и информацията от уеб сайта https://lexaspect.com може да бъдат копирани от потребителите за лични нужди, но не и за публикации с обществен характер. Забранено е използването на съдържанието на сайта, неговото разпространение, копиране или модифициране без изричното съгласие на Адвокатска кантора Lex Apect и ако такова бъде дадено, задължително се поставя активен линк към източника.

Споделянето на уеб сайта и публикации от него в социалните мрежи не се счита за нарушаване на изискванията, съдържащи се в този раздел.

Някои снимки, съдържащи се в уеб сайта, е възможно да са обекти на интелектуална собственост, притежавани от трети лица.

Публикуването им на уеб сайта изрично не означава, че Lex Apect претендира авторски или други подобни права върху тези снимки.

Приканват се физическите или юридическите лица, които могат надлежно да докажат право на собственост върху тези снимки, да установят контакт с нас за уреждане на отношенията, свързани с използването им.

Ако някоя част от този отказ от отговорност се счете за невалидна или неприложима, то  останалите части ще продължат да бъдат валидни и изпълними.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Адвокатска кантора Lex Apect разбира съображенията на посетителите на този уеб сайт относно защитата на личните данни и е ангажирана да защити техните лични данни. Адвокатска кантора Lex Apect прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Лична информация е информация, чрез която посетителите могат да бъдат идентифицирани, като име, телефонен номер, е-мейл адрес и пощенски адрес. Никаква лична информация не се събира автоматично от посетителите на този уеб сайт.

Посетителите на сайта предоставят лична информация за себе си само по свое собствено желание и след като са се запознали с настоящия документ.

Уеб сайтът предоставя възможност на посетителите да отправят запитване по конкретен въпрос, използвайки формата за запитване или формата за контакти. В такива случаи посетителите предоставят определена лична информация като е-мейл адрес и име, но тази информация по никакъв начин не се предоставя на трети лица. Тази информация е необходима единствено, за да бъде осъществена връзка с посетителя, както и за да може да получи отговор на запитването си. Информацията, която се съдържа в конкретното запитване е конфиденциална като запазването и в тайна е гарантирано.

Нелична информация е тази, чрез която посетителите не могат да бъдат идентифицирани лично/персонално. Определена нелична информация на посетителите при посещение на този уеб сайт се записва на сървър. Тази информация включва броя на посетителите на уеб сайта, посетените страници, времето прекарано в сайта и други подобни статистически метрики.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този документ, представляващ Ограничена отговорност на адвокатска кантора Lex Apect, ще се прилага българското материално право. В случай на спор, той ще се разглежда и разрешава от съответния български съд.

Може да има версии на настоящия документ, представляващ Ограничена отговорност на адвокатска кантора Lex Apect на други езици. В случай на някакво несъответствие между българската версия и версия на друг език се взима предвид българската версия.

ВЪПРОСИ

В случай, че имате въпроси относно сигурността или желаете да получите допълнителна информация относно използването на този уеб сайт, не се колебайте да се обадите на телефон: (+359) 887 985 788 или да направите запитване, използвайки формата за контакти.

С уважение,

Екипът на адвокатска кантора Lex Aspect

lex aspect ограничена отговорност

 

 

изпратете запитване

3 + 13 =

ул. “Васил Априлов” №2, ет. 3

гр. Бургас, П.К. 8000

(+359) 887 985 788

office@lexaspect.com

Share This