Изберете страница

адвокатска кантора lex aspect

Адвокат недвижими имоти

АДВОКАТ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

Уважаеми клиенти,

Ако имате нужда от адвокат недвижими имоти, кантора Lex Aspect има богат опит в областта. Въпросите касаещи владението /упражняването на фактическта власт върху една вещ/ и разпореждане със земя, а също така и находящите се на нея недвижими имоти /приращения/ винаги са  предизвиквали разнообразни по своето правно естество спорове.

Твърде често, признаването на правото на собственост е свързано с трудности и загуба на време. Получаването на необходимите документи преминава под стрес и при вмешателството на трети лица, които нямат необходимата правна квалификация. Участниците в този тип отношения имат работа с държавни органи, което допълнително затруднява и без това сложните процеси на правото на собственост и производните на него: владение, право на ползване и право на разпореждане.

Имайте предвид:

Всички сделки с недвижими имоти изискват задължителнo юридическо съдействие. Практиката показва, че участниците в сделки с недвижими имоти търсят правна помощ на прекалено късен етап, едва след приключване на нотариалното производство. Това от своя страна води до задълбочаване на правните проблеми, касаещи правата на собствениците и увеличава финансовите разходи многократно.

Какво може да очаквате:

 • Защита на правото на собственост по отношение на принадлежащите Ви недвижими имоти и ограничени вещни права
 • Съдействие и представителство в случай на конфликтни ситуации преди започване на съдебно производство
 • Правно съдействие при подготвителните процеси и в процеса на реализация на инвестиционните проекти в строителството
 • Защита на правата и интересите на строителни компании пред всички съдебни инстанции
 • Минимизиране на рисковете при извършване на различни сделки със сгради, съоръжения, земеделски земи, обекти представляващи незавършено строителство и др.

Адвокат недвижими имоти може да Ви предостави следните услуги:

 • Консултации по всички въпроси, касаещи правният статут на недвижимите имоти. Информация относно реализирането на инвестиции в строителството
 • Правно съдействие, консултиране и представителство при сделки с недвижими имоти
 • Представителство и защита на интересите на доверителите пред различни държавни органи и учреждения
 • Правна експертиза по отношение на всички документи необходими за осъществяването на сделки с недвижими имоти, земеделски земи и строителство
 • Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции в случаите на нарушение на правото собственост
 • Подготовка на договори за суперфиция /учредяване право на строеж/, дарение, учредяване право на ползване
 • Подготовка на предварителни договори, максимално защитаващи законните права и интереси на нашите доверители. Практиката показва, че преди изповядването на сделката страните често сключват предварителни договори, с които уреждат бъдещите си отношения по повод прехвърлянето на недвижими имоти
 • Извършване на справки в Имотния регистър за наличието на тежести върхи недвижим имот
 • Процесуално представителство и съдействие при нарушение на правото на изкупуване съгласно разпоредбата на чл.33 oт ЗС
 • Представителство пред органите на изпълнителното производство.

Обадете се на телефон (+359) 887 985 788 или попълнете формата за запитване по-долу, за да видим как може да Ви бъдем полезни.

Заповядайте!

Екипът на адвокатска кантора Lex Aspect

lex aspect адвокат недвижими имоти

изпратете запитване

Отбележете:

3 + 12 =

ул. “Васил Априлов” №2, ет. 3

гр. Бургас, П.К. 8000

(+359) 887 985 788

office@lexaspect.com

Share This