Изберете страница

адвокатска кантора lex aspect

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА В БЪЛГАРИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА В БЪЛГАРИЯ

 

Уважаеми клиенти,

Адвокатска кантора Lex Aspect може да Ви консултира и съдейства по всякакви въпроси, касаещи регистрация на фирма в България.

Република България е подходяща дестинация за откриване или регистрация на фирма по няколко важни причини:

 • България е страна членка на ЕС, НАТО, СТО
 • България членува във Валутния борд
 • България има стратегическа географска позиция и достъп до пазари
 • Стойността на корпоративният данък в страната е в размeр на 10%,
 • Качеството и трудовите възнаграждение на работниците са на изключително конкурентно ниво в сравнение с останалите страни членки на ЕС
 • Стойностите на годишната фирмена поддръжка и счетоводни услуги не са високи.
 • По-голямата част от населението на страната говори английски и руски езици.
 • Регистрацията на българско търговско дружество е в полза на бизнеса при командироване на български работници в рамките на ЕС. Командироването на български работници, които са в трудово правоотношение с българско търговско дружество позволява работниците по време на командировката да заплащат социалните си осигуровки в България.

Регистрация на фирма от чужденци:

Всички регистрирани в България фирми /без значение от националността на техните основатели/ се считат за български юридически лица, които съществуват и ръководят своите фирми съгласно действащото българско законодателство.

Чуждестранното участие в капитала на българско дружество може да е 100%. Регистрираните дружества стават правоспособни юридически лица от момента на вписването им в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Търговският закон на Република България регламентира следните търговски дружества:

1.Събирателно дружество, 2.Командитно дружество, 3.Дружество с ограничена отговорност; 4.Акционерно  дружество и 5.Командитно дружество с акции.

В зависимост от нуждите на Вашият бизнес Адвокатска кантора Lex Aspect ще Ви консултира кой вид търговско дружество най-добре кореспондира с Вашите бизнес намерения и цели.

Най-разпространената форма сред Българският бизнес е Дружество с ограничена отговорност /ООД/, като минималния изискуем капитал при неговата регистрация е 2 лв. В чл.113 aл.1 от ТЗ, законодателят е регламентирал Дружеството с ограничена отговорност, като ЮЛ, което може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. В рамките на 3-4 дни след представянето на изискуемите от закона документи, ще регистрираме Вашата фирма.

Минимално необходимите реквизити за вписване на дружеството в Търговският регистър и финализиране регистрация на фирма са:

 • подготовка и обявяване на дружествен договор
 • да са назначени управител или управители на фирмата
 • да е внесен установения в закона минимум от капитала
 • да е уговорено управлението и начина на представителство.

В случай на изменение и допълнение на дружественият договор, в Търговския регистър се представя за обявяване препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения, заверени от органа, представляващ дружеството.

Регистрация на фирма от разстояние:

Тази опция се оказва често предпочитана от чуждестранните клиенти, тъй като по този начин се оптимизират не само разходите, а и неудобството за пътуване и престой до България.

Има възможност необходимите документи за регистрация на фирма да се подготвят в двуезичен вариант от адвокат на кантората, да се изпратят на клиента в страната, в която се намира и същите да се заверят от местен нотариус. След това е необходимо да се заверят с апостил и да се изпратят отново обратно в България.

Свързани с регистрацията на фирма подробности:

 • Нужно е да упълномощите адвокат, който да придвижи регистрацията на фирма
 • Необходимо е да се отвори набирателна сметка в българска банка
 • Нужно е в 7 дневен срок след регистрацията на фирма и стартиране на нейната дейност, управителят на дружеството да започне да се осигурява, въпреки че има и варианти, в които това може да се избегне според зависи от
 • Нужно е годишно подаване на счетоводни отчети

Адвокатска кантора Lex Aspect ще Ви консултира и съдейства по всички важни въпроси в процеса на регистрацията на фирма, както и ще подготви дружествен договор, който в максимална степен защитава Вашите права.

Обадете се на телефон (+359) 887 985 788 или попълнете формата за запитване по-долу, за да видим как може да Ви бъдем полезни.

Заповядайте!

Екипът на адвокатска кантора Lex Aspect

lex aspect регистрация на фирма

изпратете запитване

13 + 10 =

ул. “Васил Априлов” №2, ет. 3

гр. Бургас, П.К. 8000

(+359) 887 985 788

office@lexaspect.com

Share This