Изберете страница

адвокатска кантора lex aspect

адвокат семейно право

АДВОКАТ СЕМЕЙНО ПРАВО

 

Уважаеми клиенти,

Адвокат Семейно право от кантора Lex Aspect ще Ви съдейства и представлява по правни въпроси, свързани с тази област на правото. Тъй като семейните отношения винаги се отличават със своята деликатност, в наше лице клиентите ще срещнат конфиденциалност и желание за дългосрочно сътрудничество.

Нашите адвокати са готови да окажат ефективна и квалифицирана юридическа помощ. Ще Ви посъветваме как да се предпазите от необмислени действия, които в определен бъдещ момент биха били опасни за Вашите законни права и интереси.

Съгласно досегашната ни практика в областта на Семейното право, семейните спорове се разделят на няколко основни категории:

 • Семейни спорове, който включват отношенията между съпрузите произтичащи от брачните правоотношения; спорове свързани с отношенията между родители и дете; други семейно спорове, които се регулират от нормите на семейното право.
 • Конфликти, които изискват намеса на правна помощ и съдействие. Те могат да са свързани със заплащането на издръжка, определяне на личните отношения между родителите и децата, лишаване от родителски права, разногласия между родители при пътуване на дете в чужбина.
 • Прекратяване на брака. Брачното правоотношение възниква със сключването на брака и се прекратява на основанията посочени в чл. 44 от СК. Бракът се прекратява: със смъртта на единия от съпрузите; с унищожаването на брака и чрез развод. Разводът може да се осъществи по взаимно съгласие или по исков ред.
 • Имуществените отношения между съпрузите. Възможни са три режима на имуществени отношения: законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим. В  зависимост от избраният режим на имуществените отношения, от съпрузите следват и възможните бъдещи конфликти между тях. Практиката показва, че най-често съпрузите избират законов режим на общност, последица на това са възможни бъдещи претенции за лично имущество по смисъла на чл. 22 от СК, предявяване на искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака, искове за преобразуване (трансформация) на лично имущество.

В случай, че се обърнете към нас, адвокат семейно право ще Ви консултира и съдейства по отношение на следните въпроси:

 • Развод, който ще гарантира в максимална степен Вашите имуществени права и отношенията по повод децата, родени по време на брака
 • Всички имуществени въпроси, съпътстващи развода. Делба на имущество, придобито по време на брака. Процесуално представителство, защита и съдействие в случаите на искове за определяне на по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака;
 • Съдействие, относно присъждането на родителски права. Определяне на издръжка за децата, родени по време на брака. Ограничаване и лишаване от родителски права, определяне на режим на лични отношения с родителите и др.

Непосредствена цел на нашите адвокати е да предоставят адекватна правна помощ, която е във Ваша полза и тази на най-близките Ви роднини. Ще се постараят да предоставят ефективни решения, касаещи въпросите при кого от родителите да живее детето; определяне на издръжка, която да отговаря на потребностите на детето. Ще защитят Вашето имущество.

Избирайки да работите с нашите адвокати по семейно право, ще получите:

 • Юридическо съдействие по конкретен семеен спор, което отчита всички обстоятелства и тънкости;
 • Представителство по време на преговори;
 • Подготовка на всички необходими документи за започване на съдебно производство;
 • Съдействие при събирането на доказателствата, които ще бъдат представени по време на съдебният процес;
 • Подготовка на процесуална стратегия, която да защити Вашите законни права и интереси в максимална степен;
 • Представителство пред всички съдебни инстанции, касаещи семейни казуси и отношенията, произтичащи от тях;
 • Представителство пред органите на изпълнителното производство във връзка с изпълнението на съдебното решение.

Обадете се на телефон (+359) 887 985 788 или попълнете формата за запитване по-долу, за да видим как може да Ви бъдем полезни.

Заповядайте!

Екипът на Адвокатска кантора Lex Aspect

lex aspect адвокат застрахователно право

изпратете запитване

7 + 2 =

ул. “Васил Априлов” №2, ет. 3

гр. Бургас, П.К. 8000

(+359) 887 985 788

office@lexaspect.com

Share This