Изберете страница

адвокатска кантора lex aspect

абонаментно правно обслужване
 

АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Уважаеми Клиенти,

Адвокатска кантора Lex Aspect Бургас предлага услугата абонаментно правно обслужване за Ваше улеснение. То ще Ви даде спокойствие да вършите работата си и да не се отвличате със странични мисли. Както знаете, нормативните актове регламентират всички сфери на деятелност на търговските дружества и е необходимо те да бъдат следени бъдещи промени в тях.

Неизпълнението на определени закони или подзаконови нормативни актове води до налагането на различни видове санкции, a в отделни случаи – и до наказателна отговорност. Наличието на горните обстоятелства  изисква търговските дружества, чрез своите управителни органи, да ангажират квалифицирана адвокатска помощ и съдействие.

Повече за предлаганата абонамента услуга:

Бизнес  процесите във всяка една компания изискват задължителен юридически контрол. Много търговски дружества наемат, като част от своя работен персонал, юрисконсулт, който да се грижи за правната поддръжка във фирмата, но както практиката често показва, един човек трудно може да се справи с многостранните правни отношения.

Предлагаме комплексно абонаментно правно обслужване на фирми при осъществяването на тяхната дейност. Висококвалифицирани юристи, специалисти по различни правни въпроси са на Ваше разположение. Наличието на адвокат, към когото да се обърнете във всеки един момент, е голямо преимущество за бизнеса. Това може да Ви спести сериозен финансов ресурс.

Преимущества при сключване на договор за Абонаментно правно обслужване:

 1. Сключвате договор за абонаментно правно обслужване, след което може да бъдете напълно уверени, че всички въпроси с правна насоченост, касаещи бизнеса Ви, ще бъдат под постоянен контрол;
 2. На Ваше разположение са специалисти с дългогодишен професионален стаж в различните сфери на правото;
 3. Грамотно водене на преговори. Всеизвестен факт е, че адвокатите са опитни медиатори, способни да прекратят всеки конфликт, като по този начин спестят бъдещи разходи на своите доверители;
 4. Широкият кръгозор и разнообразна практика позволяват на адвокатите да намират решение на всеки казус;
 5. В отношенията със своите доверители адвокатите са длъжни да спазват адвокатска тайна. Всяка информация, която представлява интерес за Вашите конкуренти,  е конфиденциална;
 6. Правният статус на адвокат позволява да осъществи правна помощ, защита и съдействие на ръководните органи на търговските дружества по административни и наказателни правонарушения;
 7. Сътрудничеството с адвокатска кантора винаги дава положителен икономически резултат. Допълнителен аргумент в полза на абонаментното правно обслужване е избягването на финансови разходи, неизбежно съпътстващи поддръжката на щатен юридически отдел.

Можем да Ви предложим следните услуги във връзка с абонаментно правно обслужване:

 1. Правни консултации в устна и писмена форма по всички въпроси на правото;
 2. Представителство на дружеството пред различни държавни и общински служби;
 3. Процесуално представителство пред всички съдебни инстанции;
 4. Подготовка на документи за всякакви видове сделки, касаещи Вашата фирма;
 5. Изготвяне на документи за промяна на обстоятелствата в търговското дружество. Промяна на седалище и адрес на управление, промяна на управител, приемане и изключване на съдружници и др.
 6. Анализ на договори и документи, отнасящи се до дейността на дружеството.  Експертни заключения по различни правни въпроси, възникващи по време на работа на компанията;
 7. Подготовка на документи за събиране на вземания, избягване на фирмена задлъжнялост;
 8. Защита интересите на клиента пред  съдебни органи, представителство пред органите на изпълнителното производство.

Заплащането за осъществено Абонаментно правно обслужване може да се осъществи по няколко начина:

Aбонаментно заплащане. В случай, че дружеството има голям и постоянен обем от работа, препоръчваме тази възможност, тъй като клиентът  заплаща веднъж месечно и има възможност да  разчете разходите си за абонаментно правно обслужване.

Почасово заплащане. Тази възможност е за клиенти, чиято дейност не предполага голям обем от работа. Също така е удобна в случай, че възникнат непредсказуеми правни казуси, които следва да бъдат решени срочно.

Предлагаме и възможност при възникнала нужда, адвокат да Ви посети на място.

*Процесуалното представителство се заплаща допълнително.

Обадете се на телефон (+359) 887 985 788 или попълнете формата за запитване, за да видим как може да Ви бъдем полезни.

Заповядайте!

Екипът на адвокатска кантора Lex Aspect

lex aspect абонаментно правно обслужване

изпратете запитване

Отбележете:

7 + 10 =

ул. “Александровка” №16, ет. 5, офис: 29

гр. Бургас, П.К. 8000

(+359) 887 985 788

office@lexaspect.com

Share This