Изберете страница

адвокатска кантора lex aspect

адвокат застрахователно право

АДВОКАТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПРАВО

 

Уважаеми Клиенти,

Адвокатът по застрахователно право представлява физически или юридически лица при настъпило застрахователно събитие на територията на цялата страна, а в определени случаи и в чужбина.

При отделните видове застраховки /регламентирани в Приложение № 1 от Кодекса за застраховането/  и застрахователни събития, покритият риск е различен, но при настъпването му, застрахователно обезщетение се дължи на застрахования.

Тъй като отношенията между застрахователните компании и застрахованите лица са сложни и трудни за регулиране, е нужен опитен адвокат застрахователно право да се намеси при настъпване на застрахователно събитие.

Внимание:

Ако решите да вземете нещата в свои ръце, рискувате да попаднете в един от следните два сценария:

  • Застрахователните дружества без основание отказват заплащането на обезщетения, като причина се изтъкват липсата на документи, пропуснати срокове и други;
  • Възможно е застрахователната компания да заплати обезщетение, което да е крайно занижено несправедливо, преценявайки според случая и според човека.

В такива случаи адвокат застрахователно право ще проучи цялата документация и факти и ще ги разтълкува правилно според закона и сключения застрахователен договор. За разрешаването на конфликт със застраховател в полза на клиента, е важно да бъде ангажиран квалифициран адвокат по застрахователно право, който да защитава законните права и интереси на застрахованото лице.

Важно е да знаете: 

В случай, че сте пострадали при пътно транспортно произшествие /ПТП/, е важно да знаете, че законът и съдебната практика Ви дават възможност да претендирате заплащането на неимуществени вреди. Практиката показва, че често застрахователните компании занижават многократно дължимото обезщетение, ако пострадалият не потърси правата си по съдебен път. Доброволното заплащане, без съдебен процес и съдействие от страна на адвокат, е обикновено в пъти по-малко от това, което законът предвижда за получена вреда.

Нерядко намесата /без съдебен процес/ на адвокат по застрахователно право, в подобни случаи коренно променя нагласите и застрахователната компания. Тогава тя се заема да преразгледа казуса и в крайна сметка предлага размер на обезщетение, съобразен с присъжданите в съдебната практика.

Какво може да очаквате от адвокат застрахователно право:

  • Ще Ви представляваме процесуално пред всички съдебни инстанции срещу застрахователни компании;
  • Ще претендираме максимално високо обезщетениe за неимуществени вреди при претърпяно пътно транспортно произшествие;
  • Ще осъществим процесyaлно представителство и съдействие при претърпяна трудова злополука;
  • Ще извършим процесуално представителство, защита и съдействие при вреди, причинени от лекарска грешка.
  • Ще помогнем за освобождаване от държавни такси в предвидените от закона случаи;

При отказ от страна на застрахователно дружество да изплати дължимото Ви по закон обезщетение, свържете се с адвокат по застрахователно право.

Обадете се на телефон (+359) 887 985788 или попълнете формата за запитване по-долу, за да видим как може да Ви бъдем полезни.

Заповядайте!

Екипът на Адвокатска кантора Lex Aspect

lex aspect адвокат застрахователно право

изпратете запитване

4 + 15 =

ул. “Васил Априлов” №2, ет. 3

гр. Бургас, П.К. 8000

(+359) 887 985 788

office@lexaspect.com